Počet záznamov: 1  

Rast intermetalických fáz na rozhraní spájka - substrát = Growth of intermetallic phases on interface solder - substrate

  1. HLAVÁČOVÁ, Ivana. Rast intermetalických fáz na rozhraní spájka - substrát = Growth of intermetallic phases on interface solder - substrate : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011. 86. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75399> M*

Počet záznamov: 1