Počet záznamov: 1  

Plánovanie práce učiteľa

  1. KOHÚTOVÁ, Martina. Plánovanie práce učiteľa : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 63 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67405> M*