Počet záznamov: 1  

Extrémna zaťažiteľnosť automobilových káblov

  1. FUTÓ, Tomáš. Extrémna zaťažiteľnosť automobilových káblov. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 47 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56350> E*

Počet záznamov: 1