Počet záznamov: 1  

Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa

  1. HOVANJEC, Zdeněk. Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. 46 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73497> M*