Počet záznamov: 1  

Sebareflexia učiteľa

  1. CHOVANOVÁ, Hana. Sebareflexia učiteľa : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. 47 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73496> M*