Počet záznamov: 1  

Vplyv urbanizácie a udržateľný rozvoj sídiel Slovenska

  1. PIJÁK, Ondrej. Vplyv urbanizácie a udržateľný rozvoj sídiel Slovenska : Dizertačná práca. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. 118 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73619> V*

Počet záznamov: 1