Počet záznamov: 1  

Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu

  1. KUČERKA, Daniel. Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 138 s., autoreferát, CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54678> M*

Počet záznamov: 1