Počet záznamov: 1  

Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole

  1. ORAVEC, Miroslav. Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 109 s., autoreferát, CD - ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46157> M*