Počet záznamov: 1  

Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave

  1. GATIAL, Martin. Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011. 128 s., autoreferát. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86445> M*

Počet záznamov: 1