Počet záznamov: 1  

Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov

  1. ŠIMURDOVÁ, Lucia. Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. 137 s., autoreferát, CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54298> M*

Počet záznamov: 1