Počet záznamov: 1  

Požiadavky na absolventov SOŠ a ich uplatnenie v praxi

  1. LIZANCOVÁ, Lucia. Požiadavky na absolventov SOŠ a ich uplatnenie v praxi. Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. 80 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80836> M*