Počet záznamov: 1  

Analýza úrovne tvorivosti stredoškolákov a možnosti jej rozvíjania na stredných školách

  1. ZELENÁKOVÁ, Monika. Analýza úrovne tvorivosti stredoškolákov a možnosti jej rozvíjania na stredných školách. Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. 60 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80897> M*