Počet záznamov: 1  

Finančný slovník výkladový

  1. JANKOVSKÁ, Anežka - A KOL. Finančný slovník výkladový. 1.vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 502 s. ISBN 978-80-8078-469-0. M*