Počet záznamov: 1  

Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní

  1. BELKO, Peter. Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní. Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. 87 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81077> M*

Počet záznamov: 1