Počet záznamov: 1  

Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania

  1. PIRŠELOVÁ, Monika. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania. Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. 90 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81095> M*

Počet záznamov: 1