Počet záznamov: 1  

IKT vo vzdelávaní

  1. HILKO, Karol. IKT vo vzdelávaní. Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. 79 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81137> M*