Počet záznamov: 1  

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  1. GRAJCIAROVÁ, Jana. Ďalšie vzdelávanie učiteľov. Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012. 45 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84914> M*

Počet záznamov: 1