Počet záznamov: 1  

Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch

  1. KADNÁR, Jozef. Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch. Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012. 89 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66843> M*