Počet záznamov: 1  

Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania

  1. HORŇÁKOVÁ, Veronika. Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania. Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012. 133 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66803> M*

Počet záznamov: 1