Počet záznamov: 1  

Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením kontextu

  1. ZBELL, Pavol. Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením kontextu. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013. 42 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77796> I*

Počet záznamov: 1