Počet záznamov: 1  

Hodnotenie prínosu zamestnancov

  1. VETRÁKOVÁ, Milota et al. Hodnotenie prínosu zamestnancov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. 190 s. ISBN 978-80-8083-537-8. M*

Počet záznamov: 1