Počet záznamov: 1  

Kultúrno-historická a sociologická topografia Bratislavy

  1. KOL. AUTOROV. Kultúrno-historická a sociologická topografia Bratislavy : zborník zo seminára konaného v dňoch 15.-16.11.1990 v Bratislave. Bratislava : Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 128 s.; príl. 14 s. A*