Počet záznamov: 1  

Zdravé domy 2006. Přírodní materiály ve stavbách = Healthy Houses 2006. Natural Materials in Buildings

  1. Zdravé domy 2006. Přírodní materiály ve stavbách = Healthy Houses 2006. Natural Materials in Buildings : sborník z mezinárodní konference konané dne 15.6.2006 v Brně = proceedings from the international conference held on 15 June 2006 in Brno. Brno : FA VUT v Brně, 2006. 83 s. ISBN 80-214-3200-4. A*

Počet záznamov: 1