Počet záznamov: 1  

Odhadovanie úrovne vedomosti študenta na základe implicitnej spätnej väzby

  1. ŠTRBÁKOVÁ, Veronika. Odhadovanie úrovne vedomosti študenta na základe implicitnej spätnej väzby. 2015. 53 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110122>

Počet záznamov: 1