Počet záznamov: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s

  1. SOLLÁROVÁ, Katarína. Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. 2019. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140361>