Počet záznamov: 1  

Vodohospodársky spravodajca

 1. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie / Výskumný ústav vodného hospodárstva
  Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
  ISSN 0322-886X
  periodiká
  (63) - xjcp
  (15) - xxx
  časopis

  časopis

Počet záznamov: 1