Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

článok

Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it

Čambál, Miloš
článok