Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Mäkká spájka na báze bizmut-striebro s prídavkom lantánu: : prihláška patentu č. 70-2014, dátum podania prihlášky: 09.10.2014, zverejnená prihláška vynálezu: 07.01.2015, Vestník ÚPVSR č. 01/2015, stav: udelený patent č. 288485
  Koleňák Roman ; M3000  Martinkovič Maroš ; M130
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/70-2014
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha