Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Long-term sub-zero treatment of P/M vanadis 6 ledeburitic tool steel-a preliminary study aut. Peter Jurči, Martin Kusý, Jana Ptačinová, Vladimír Kuracina, Petra Priknerová
  Jurči Peter ; M1000  Kusý Martin ; M1000 Ptačinová Jana ; M1000 Kuracina Vladimír Priknerová Petra
  Manufacturing technology . Vol. 15, No. 1 (2015), online, s. 41-47
  ledeburitic tool steel carbides
  http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84940035145&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Long-term+sub-zero&st2=Jur%C4%8Di&sid=FD593A509CB8891FD6CF798D3DFBC167.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a10&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28Long-term+sub-zero%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

  Odznačiť vybrané:   0