Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Zvyšovanie bezpečnosti poldra Borša
  Grambličková Danka ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Kolesárová Eva
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 80-88
  flood dyke subsoil uplift filtration velocity safety finite element method
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok