Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovosymetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizotropii materiálu a spôsob merania : prihláška úžitkového vzoru č. 5005-2016, dátum podania prihlášky: 05.02.2016, Vestník ÚPV SR č. 12/2016, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 7626 aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Ivan Buranský
  Šugár Peter ; M3000  Šugárová Jana ; M3600 Buranský Ivan ; M3600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 10 s
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/5005-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha