Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. On numerical modelling of multi-rifled tube drawing / aut. Peter Bella, Pavol Buček, Martin Ridzoň, Milan Mojžiš, Ľudovít Parilák
  Bella Peter  Buček Pavol Ridzoň Martin Mojžiš Milan ; 063000 Parilák Ľudovít
  Procedia Engineering . Vol. 207, International Conference on the Technology of Plasticity, ICTP 2017, 17-22 September 2017, Cambridge, United Kingdom (2017), s. 2382-2387
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85036667592&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=On+numerical+modelling+of+multi-rifled+tube+drawing&st2=&sid=6c739714174f341028b4bc43e8360fa1&sot=b&sdt=b&sl=66&s=TITLE-ABS-KEY%28On+numerical+modelling+of+multi-rifled+tube+drawing%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok