Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Teoretické a experimentálne zisťovanie napätosti v kotevnej oblasti predpätých plnostenných nosníkov
  Ferjenčík Pavel  Baláž Ivan ; 010190 Kriváček Jozef
  Stavebnícky časopis : . Roč. 33, č. 8 (1985), s. 669-696
  anchorage area prestressed plate girders
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok