Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave.Ročná správa o riešení projektu KEGA 031STU-4/2018 aut. Monika Zatrochová
  Zatrochová Monika ; 902024 
  1.vyd
  Bratislava STU 2019 . - 19 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha