Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Smart výstražný trojuholníkový systém : prihláška úžitkového vzoru č. 175-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 24.02.2021, Vestník ÚPV SR č. 04/2021 / aut. Maximilián Strémy, Martin Kusý, Martina Kusá
  Strémy Maximilián ; 067000  Kusý Martin ; 061000 Kusá Martina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/175-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha