Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Rozšírenie učebného plánu doplňujúceho pedagogického štúdia na katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie Materiálovotechnologickej fakulty STU. Curriculum extention of complementary teacher training at department of engineering pedagogy and psychology of Materials science and technology STU
  Krelová Katarína ; M220 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  kvalita školy kurikulum prieskum
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

  Odznačiť vybrané:   0