Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Pár slov k súťaži:Kombinovaná (verejná a vyzvaná) anonymná urbanisticko-architektonická súťaž na novostavbu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a kňazského seminára v Bratislave
  Gojdič Ivan  Gregorová Jana ; A2120
  Projekt . roč.44, č.3 (2002), s.41
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok