Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Porovnanie e-learningovej a kontaktnej formy vzdelávania na vysokej škole. Comparison of e-learning and contact forms education at the university
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 6 (2008)
  e-learning prieskum výučba kontaktná
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok