Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Slovenské firmy sa postupne začínajú zaoberať firemnou kultúrou. Slovak Enterprises slowly start to deal about Corporate Culture
  Čambál Miloš ; M4000  Drahňovský Juraj ; M4000 Hoghová Katarína ; M190
  Setkání kateder průmyslového inženýrství :
  firemná kultúra prieskum
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok