Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Identifikácia nadaných a telentovaných študentov inžinierskeho štúdia
  Bajčík Viktor ; M  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 1992 . - 12 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha