Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Moderné prístupy k manažmentu podniku : Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava/SR/ 10.- 11.9. 2009
  Kajanová Jana (ed.) ; R2020 
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2009 . - CD /510 s
  ISBN 978-80-227-3169-0
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (21) - článok
  kniha

  kniha