Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Kompatibilita materiálov strešného lapača snehu dostavby a prestavby Štátnej opery Banská Bystrica : Znalecký posudok č. 4/2009
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 26 s
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha