Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Modelovanie a posudzovanie seizmickej odolnosti železobetónových rámov s výplňovými stenami
  Králik Juraj ; V250 
  Konstrukce . Roč. 9, č. 2, Príloha (2010), s.19-27
  dynamic analysis FEM analysis MKP analýza seismic load seizmické zaťaženie železobetón
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok