Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Prepočet napätí od užitočného zaťaženia na konštrukciách síl metódou MKP programom Ansys
  Kowalski Lukáš 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  FEM analysis MKP analýza silo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok