Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. MVE Dobrohošť - štúdia - doplnok
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 13 s
  small hydro power plant hydropower potential study malá vodná elektráreň štúdie hydroenergetický potenciál
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

  Odznačiť vybrané:   0