Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Štúdia zanášania a analýza možností zmiernenia procesu sedimentácie v oblasti MVE Žiar nad Hronom rkm 130,137
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 43 s
  small hydro power plant sedimentation study štúdie malá vodná elektráreň sedimentácia
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha