Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1.  

  HTML5 : Programujeme moderní webové aplikace
  Lubbers Peter  Albers Brian Salim Frank
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2011 . - 304 s
  ISBN 978-80-251-3539-6
  HTML5 webové aplikácie rozhranie Canvas rozhranie WebSocket
  monografia
  HTML5

  kniha