Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Rozbor vplyvu hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Klimeková Zuzana ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography volume terrestrial laser scanning terestrické laserové skenovanie digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68224
  bakalárska práca
  kniha

  kniha