Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Analýza potreby strojového času pre súčiastky č.v. (2310827 a 2310828) podľa predloženého riadiaceho programu a výkresovej dokumentácie : Znalecký posudok 2/2012
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 39 s
  výskumná správa
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha