Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Modelovanie nosných konštrukcií pamiatkových objektov
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 13, č. 2 (2013), s. 73-80
  timber structures static and dynamic analysis historical building drevená konštrukcia historická budova statická analýza
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

  Odznačiť vybrané:   0